Blogg gratis Logga in

19 Jul, 2007

Bildt och UD sviker Georgien - diskrimineringen fortsätter

Skrivet av georgien 20:48 | Permalink Permalink | Comments kommentarer (7) | Trackback Trackbacks (0) | Politik

Ännu en visumskandal gällande besök i Sverige har drabbat Georgien. Den här gången är det den georgiska folkdansgruppen Daisi som inte får visum för deltagande i Sveriges största och äldsta dansfestival, Rättviksdansen.

Det här fallet är bara ännu ett i raden som drabbat georgier på resa till Sverige. Det grekiska konsulatet i Tbilisi och Grekland har därför rätteligen anmälts till EU-kommissionen för diskriminering och kränkande särbehandling av georgier. I ett tidigare fall kontaktades både det svenska utrikesdepartementet och Georgiens ambassad i Stockholm på ett mycket tidigt stadium för att inresa skulle kunna ske, men utan resultat. Om inte två olika länders utrikesdepartement lyckas med att få fram ett visum från det grekiska konsulatet, hur ska då någon annan kunna få fram ett? Nej, helt odugligt är vad det är, med betyg väl underkänt för både Grekland, Sverige och Georgien. Uteslut Grekland ur Schengen för de uppfyller inte grundläggande krav på myndighetsutövning!

Vi kan också konstatera att det svenska utrikesdepartementet försöker frånhända sig sitt ansvar för besökarna, trots att de underrättats om missförhållandena vid Greklands konsulat i Tbilisi och konsekvenserna för georgier resande till Sverige. I det här läget kan Sverige vara medskyldiga till etnisk, idrottslig och kulturell diskriminering och kanske till och med bidrar till korruption i Georgien, helt i strid med Sveriges officiella hållning, men uppenbarligen godtagbart så länge ingen annan uppmärksammar det. Fast en sak kan jag garantera och det är att den här följetongen kommer att bli lång, mycket längre än vad någon kunnat föreställa sig, tills vi fått ordning på torpet. Vid nästa visumskandal berättar vi mera om det svenska utrikesdepartementets kompetenser eller rättare sagt, avsaknad därav.

Dagens Nyheter

Aftonbladet

Norrländska Socialdemokraten

Svensk fotboll

Här nedan kan man läsa mer om det frånskyllande och intetsägande svaret från UD.


Ang grekisk viseringsrepresentation av Sverige i Tblisi

Den grekiska ambassaden i Tblisi har förklarat att viseringssökanden med Sverige som huvuddestination är välkomna att kontakta den grekiske konsuln direkt för att få en tid att lämna in viseringsansökan på ambassaden. I dessa fall måste ansökningarna åtföljas av ett stödjebrev från inbjudande svenska myndigheter, företag, SIDA o.dyl eller en av inlaga från UD-KSA som står för kansliet för Stockholmsbaserade ambassadörer till vilket den svensk ambassadören i Tblisi hör. Förutom affärsresor o dyl skulle detta förfarande inkludera andra fall där humanitära skäl motiverar förtur m.m.

Konsuln heter Olga Kliamaki och kan nås på telefon. + 995 32 44 56 00 eller + 995 32 44 10 39 eller olgakliam@access.sanet.ge
i konsulns frånvaro kan också George Tsuladse kontaktas "grcon@access.sanet.ge".

För närvarande är detta situation, alternativet är att uppsöka en annan svensk ambassad.

Enligt Schengenregelverket får endast ambassader eller lönade konsulat utfärda viseringar. Sverige har inte möjlighet att självt vara representerat med lönande myndigheter i alla världens länder. Schengenregelverket medger dock att att medlemsländerna kan representera varandra vid utfärdandet av viseringar. De få andra Schengenländer som finns på plats i Tblisi har inte kunnat åta sig att representera Sverige. Det finns heller ingen skyldighet för ett Schengenland att åta sig att representera ett annat Schengenland.

Med vänlig hälsning
Agneta Lundvall
Kansliråd
Enheten för styrning inom migrationsområdet (SIM)

Telefon +46 8 405 45 99

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt meddelande mottaget 2008-08-17

Visering till Sverige från Tbilisi

Hej Göran Dalin !


Förra sommaren frågade Du vilka åtgärder Sverige skulle vidta för att förbättra situationen för georgier som vill söka visering till Sverige och jag kan nu meddela att vi har idag en överenskommelse med Lettland att de ska företräda Sverige i Tbilisi. Med andra ord kan man nu söka visering för resa till Sverige på den lettiska ambassaden i Tbilisi.


Med vänlig hälsning
Agneta Lundvall
Kansliråd/ Deputy Director
Enheten för styrning inom migrationsområdet (SIM) / Division for Management of Migration Affairs
Justitiedepartementet / Ministry of Justice
Telefon +46 8 405 45 99

kommentarer

Usch det är så tråkigt det här med Grekiska ambassaden i Tbilsi. Dom ska inte ha något med viseringar till Sverige eller något annat land heller inom Schengen. Dom sköter sig inte alls som en civilserad ambassad !

Skrivet av Giorgi 20 Jul 2007, 16:11

Det är inte Grekiska ambassaden som krånglar De har tydliga instruktioner från Sverige som lutar sig på ett EUbeslut från 7 maj 2007 "Det kommer för många med visum till EU, som sedan bara stannar. Det är redan för många asylsökande." Därför stoppas visum fram till 2013. Endast särskilda skäl kan tillåtas.

Skrivet av Christer Gusterman 22 Jul 2007, 19:13

Finns det verkligen så många asylsökande från Georgien? Varför tror UD att alla georgier vill komma hit och stanna kvar i detta "kalla" land?

Skrivet av Alex 23 Jul 2007, 23:47

Förra året var det 140 Georgier som sökte asyl i Sverige 14 personer fick det

Skrivet av Christer Gusterman 26 Jul 2007, 08:17

Var väldigt negativt inställd efter alla skriverier, men det tog exakt 10 veckodagar från det att jag lämnat in ansökan till att visum beviljades.

Det måste anses som ett väldigt bra jobb av greklands konsulat(eller av UD tillsamans med Georgiska föreningen), förhoppningsvis så har även andra sökanden haft lika goda kontakter den senaste tiden.

Skrivet av Giorgi 15 Apr 2008, 20:40

Jo, fast det var nog snarare den Svensk-georgiska föreningen som gjode jobbet. Det kostade förresten Grekland en ambassadör och en konsul också.

Skrivet av Göran Dalin 15 Apr 2008, 20:55

Intresserade kan följa ärendets handläggning hos EU-kommissionen i Bryssel som inleddes i juni 2007 registrerat under följande diarienummer:

SG/CDC(2007)A/4550
SG/CDC(2007)A/4901
SG/CDC(2007)A/5513
SG/CDC(2007)A/6089
SG/CDC(2007)A/8395

Anmälan har även gjorts till Kommerskollegium samt Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Kulturdepartementet och Integrations- och jämställdhetsdepartemnetet tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Migrationsverket som också har orienterats i ärendet, liksom de grekiska motsvarigheterna på departements- och myndighetsnivå.

Det som definitivt avgjorde en förändring av visumsituationen för georgier var publiceringen av artikeln om terrordåden i Madrid den 1 november 2007 under politik på den här bloggen. Nya artiklar kan publiceras vid behov.

Därför kan inga svenska, georgiska eller grekiska departement eller myndigheter ta åt sig äran för den lyckliga upplösningen.

Klart slut!

Skrivet av Göran Dalin 16 Apr 2008, 05:40