Blogg gratis Logga in

17 Aug, 2008

Eldupphör, men krisen långt ifrån över

Skrivet av georgien 09:39 | Permalink Permalink | Comments kommentarer (2) | Trackback Trackbacks (0) | Allmänt

Evakuering från Tbilisi

Foto: Christer Gusterman

Både Georgien och Ryssland har skrivit på ett eldupphöravtal som innebär ett upphörande av fientligheterna och att Georgien måste dra tillbaka sina trupper till sina ordinarie baser samt att ryska militära styrkor måste dras tillbaka till linjen som fanns innan fientligheterna inleddes. Ryska fredsbevarande trupper har därutöver rätt att, i väntan på en internationell insats, införa ytterligare säkerhetsåtgärder i högst sex månader. Fritt tillträde ska även ges för humanitära insatser och flyktingar ska få återvända.

Trots avtalet så finns ryska styrkor fortfarande kvar i Georgien och igår sprängdes en järnvägsbro i Kaspi. Därmed har alla gods- och oljetransporter till västra Georgien och Svarta havet på järnväg stoppats.

Humanitära hjälpsändningar från många håll i världen har skickats till Georgien, men hjälpbehovet är fortsatt stort. Uppgifter från FN:s flyktingkommisariat (UNHCR) anger att uppåt 100 000 människor tvingats lämna sina hem på grund av krigshandlingarna i Georgien.

Från svenskt håll har Sida avsatt fem miljoner kronor till rödakorskommittén för omedelbara insatser samt finansierat en insats med IT- och sambandsmateriel till UNICEF i Georgien via Räddningsverket. I beredskap finns även ett ammunitionsröjningsteam som kan skickas omedelbart efter beslut om insats. Andra organisationer med hög trovärdighet som finns på plats i Georgien är bl a Rädda Barnen och Läkare Utan Gränser.

Även den georgiska ambassaden har öppnat ett konto i SE-banken för donationer till de drabbade. Kontouppgifter fås från den georgiska ambassaden i Stockholm.

Regeringen

UNICEF

UNICEF

UNICEF Press Centre

UNHCR

Svenska FN-förbundet

Svenska Institutet

Svenska Institutet

PMU InterLife

Ljus i Öster

Kyrkans Tidning

Läkare Utan Gränser

SOS-Barnbyar

SOS-Barnbyar

Läkarmissionen

Räddningsverket

Sida

Sida

Sveriges Television Tvärsnytt

Sveriges Radio

Sveriges Radio

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Operation 1325

PalmeCenter

Eldupphöravtalet

Karta över Georgien

Utrikesministeriet

Finlands Röda Kors

Kyrkans Utlandshjälp

Fler hjälpbehov under Läs mer nedan.


För eventuell nödassistans rörande natur och biodiversitet i Georgien så skickades en begäran (request) ut idag samtidigt med riktlinjer för effektiv hjälp (guidelines for effective assistance).

För mer information kontakta:

Levan Butkhuzi
NACRES (www.nacres.org)
Tbilisi 0179; Georgia
Tel: (+995 32) 53 71 25
Fax: (+995 32) 53 71 24

striped.hyena@nacres.org

--------------------------------------------------------------------------------

Caucasus Environmental NGO Network (CENN)

The Ministry of Environment Protection and Natural Resources of Georgia urgently tries to attract the attention of all relevant international organizations to the dramatic situation created in Georgia with regard to the forest burning in several regions of the country as a result of Russian bombing, particularly in Borjomi region, where unique forests are burning creating danger also to Borjomi-Kharagauli National Park which is situated in immediate proximity to these forests.

On August 15, after the attack of Russian military forces' helicopters, fire started in the Borjomi region forests affecting some part of Borjomi-Kharagauli National Park. Since Saturday (August 16) we have been trying to put out the fire in Borjomi region forests, but almost 200 ha of unique forest is already burnt. The aim was to create an ecological catastrophe in the country.

All local recourses: fire brigades, Borjomi-Kharagauli National Park stuff, Environment Inspectorate and local communities are involved in putting out the fire. The situation is quite dramatic since fire has caused great losses in biodiversity.

Since the morning of the eighteenth of August fire fighting aircraft from Turkey are already assisting to put out the fire. While the Ukraine and Azerbaijan, both are ready to do the same. Fire engines and fire brigades from Tbilisi are ready to enter the region, but highway from the capital of Georgia to Gori-Borjomi direction is under the Russian military forces control.

To avoid ecological catastrophe in the region we are calling all interested organizations' attention to react to the situation in Borjomi region.

The Ministry is asking for your help to convince Russian to open air and terrestrial corridor, which would let fire fighting aircraft, fire engines and fire brigades enter the Borjomi District and make possible putting out the fire there.

Tel. +995 32 75 19 03/04
Fax. +995 32 75 19 05
info@cenn.org
www.cenn.org

kommentarer

Inläggen är borta. Vad har hänt?

Skrivet av AR 19 Aug 2008, 22:42

Gissningsvis är det tillfälligt underhållsarbete på Bloggsites server. Den är nog snart uppe igen.

Skrivet av Göran Dalin 20 Aug 2008, 05:26