Blogg gratis Logga in

20 Maj, 2008

Parlamentsval i Georgien

Skrivet av georgien 23:19 | Permalink Permalink | Comments kommentarer (0) | Trackback Trackbacks (0) | Politik

Politik och ekonomi i Georgien

I morgon, den 21 maj 2008, är det parlamentsval i Georgien. Det blir definitivt en prövning av hur långt landet kommit vad gäller demokratiseringsprocessen och om man tagit till av kritiken från det senaste presidentvalet som ägde rum den 5 januari 2008. Valet kan väl närmast betraktas som ett ödesval för Georgien och kan innebära ett vägval mellan demokrati, diktatur eller anarki.

Det georgiska parlamentet kommer efter detta val bara att ha 150 parlamentsledamöter, en reducering med 85 ledamöter jämfört med tidigare. Av de 150 ledamöterna så väljs 75 proportionellt från de partilistor som klarar femprocentspärren, medan 75 väljs i enmansvalkretsar. De georgiska folkrepresentanterna väljs på en mandattid av fyra år.

Enligt rapporter från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har även den här valkampanjen kantats av oegentligheter. Vi kan nog utgå från att också detta val kommer att ha åtskilliga brister. EU-kommissionen påpekar tydligt att "förrätta val är inte liktydigt med demokrati", vilket alltför många georgier tycks tro.

Vi hoppas på ett stort valdeltagande med full insyn och bevakning samt att man följer de nationella regelverk som finns rörande valets genomförande och uppfyller internationella krav och normer på ett sådant.

Sverige bidrar med tre valövervakare och 15 valobservatörer. Fyra svenska riksdagsledamöter ingår också i en internationell delegation som ska övervaka valet. Delegationen består till största delen av parlamentariker från OSSE:s och Europarådets parlamentariska församlingar.

En presskonferens om parlamentarikernas iakttagelser och erfarenheter från valet kommer att hållas i Tbilisi den 22 maj.

Valportal

Nyheter

OSSE - ODHIR

OSSE:s parlamentariska församling

OSSE:s slutrapport från parlamentsvalet 2008


kommentarer