Blogg gratis Logga in

19 Sep, 2008

Svenska bidraget till EU:s insats i Georgien är på väg

Skrivet av georgien 08:32 | Permalink Permalink | Comments kommentarer (0) | Trackback Trackbacks (0) | Allmänt

Sveriges bidrag till den nyupprättade övervakningsmissionen i Georgien (EUMM Georgia) har fått startorder. Den svenska regeringen fattade under regeringssammanträdet igår det formella beslutet att skicka snabbinsatsstyrkan med civila observatörer, logistikstöd och materiel till Georgien för att skapa förutsättningar för implementeringen av de sex punkterna i eldupphöravtalet. Styrkan, som uppgår till 25 personer, utgörs av personal rekryterade av Folke Bernadotteakademin, Rikspolisstyrelsen och Räddningsverket under ledning av den internationellt välmeriterade kontingentschefen Per-Erik Korström. Förtruppen anländer till Georgien under helgen och huvudstyrkan åker i början av nästa vecka.

EUMM, som i nuläget uppgår till totalt 352 personer, består av personal från Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien, Rumänien och Estland. Styrkan kommer att ledas av den tyske ambassadören Hansjörg Haber med den pensionerade franske generalen Gilles Janvier som ställföreträdande missionschef.

Samtidigt har förhandlingarna rörande utsändandet av ytterligare 80 militära observatörer till Georgien strandat inom Organisationen för säkerhet samarbete i Europa (OSSE). Om och när dessa kan komma iväg är för närvarande oklart.

Det finns i nuläget även en viss oro för att FN:s mission i Abchasien kan få svårigheter att få sitt mandat utökat eller till och med förlängt av säkerhetsrådet. Det nuvarande mandatet löper ut den 15 oktober 2008.

Regeringen

Sveriges Radio

Svenska Dagbladet

Dagens Nyheter

Sveriges Radio P4 Radio Väst

Hela Gotland

Sveriges Radio Radio Gotland

Svenska Dagbladet

Räddningsverket

YLE

Civil Georgia

EUMM

EUMM Georgia

German Embassy

Göteborgs-Posten

Civil Georgia


13 Sep, 2008

Ryssland inleder reträtten från Georgien

Skrivet av georgien 23:59 | Permalink Permalink | Comments kommentarer (5) | Trackback Trackbacks (0) | Allmänt

Karta över Georgien och utbrytarrepublikerna

Idag inledde Ryssland sin reträtt från de västligaste delarna av Georgien som enligt avtalet mellan Ryssland och EU ska vara genomförd senast den 15 september. De ryska styrkorna har lämnat hamnstaden Poti, Senaki och Pirveli Maisi, vilket bekräftas av både Ryssland och Georgien. Ryssland har även gått med på att dra sig tillbaka från de övriga platserna i de facto Georgien senast tio dagar efter att EU:s observatörer kommit på plats. Ryssland har kvar omkring 1200 soldater på 19 posteringar i buffertzonen, tolv utanför Sydossetien och sju utanför Abchasien. Minst 200 EU-observatörer kommer i månadsskiftet att skickas områdena som gränsar till Sydossetien och Abchasien. Dessa blir ett bra komplement till de hundratalet observatörer som Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa redan utlovat. Även FN kommer sannolikt att utöka sin styrka i Abchasien. Ryssland avser åtminstone inledningsvis att behålla totalt 7600 soldater i utbrytarrepublikerna, det vill säga runt 3800 soldater i vardera.

Enligt den senaste beräkningen från den georgiska regeringen och flyktingorganet UNHCR kan antalet på flykt efter konflikten vara så många som 192 000 personer, varav 127 000 i de facto Georgien. Den officiella siffran över dödade georgier i konflikten uppges nu vara totalt 326, varav 155 civila. Siffrorna gällande dödade på den sydossetiska sidan är fortfarande oklara. Ett efterlängtat besked är att FN uppgett att man nu fått tillträde till de av Ryssland ockuperade områdena norr om Gori för leveranser av nödhjälp. Man har förhoppningar om att nya leveranser ska kunna ske inom kort.

Nu i krigets efterdyningar kommer FN:s Internationella domstol (ICJ) i Haag att ta ställning till om eventuella brott begångna under konflikten ska tas upp i domstolen. FN hoppas dessutom att kunna skicka en Fact Finding Mission till Kaukasus för att granska de humanitära förhållandena. Även den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) granskar konflikten för att se om några brott har begåtts. Mängder av anmälningar om brott mot mänskliga rättigheter har också nått Europadomstolen i Strasbourg.

BBC

CBS News

Cleveland

High Beam Research

Kyiv Post

Reuters

USA Today

Civil Georgia

UNHCR

Reuters

Deutsche Welle

Moscow Times

High Beam Research

Hürriyet

Totalförsvarets forskningsinstitut


4 Sep, 2008

EU:s fredstrevare kan kompliceras av USA

Skrivet av georgien 02:19 | Permalink Permalink | Comments kommentarer (3) | Trackback Trackbacks (0) | Allmänt

USA och Georgien

Försöket från EU att mildra konflikten mellan Ryssland och Georgien kan komma att försvåras av USA genom deras ekonomiska och materiella stöd till Georgien, bland annat i syfte att åter bygga upp den georgiska krigsmakten. Är det något som inte behövs i Kaukasus så är det mera vapen. Var och en bör ställa sig frågan vem Georgien ska försvara sig emot. Är det mot Ryssland? I så fall hjälper det inte hur mycket man rustar. Eller är det kanske för att skydda landets regering från sitt eget folk? Av vilken orsak det än är så finns det anledning att ifrågasätta om de försök till återuppbyggnad som görs av EU i Georgien ska få äventyras av osämjan mellan USA och Ryssland. Vi vill inte ha fler stridhandlingar eller krig i landet. Däremot är man i mycket stort behov av både ekonomiskt och materiellt stöd för humanitära ändamål.

Inte heller har det blivit lättare för vare sig georgier eller ryssar att besöka varandras länder. Båda parter har vidtagit visumförsvårande åtgärder som drabbar enskilda som vill turista, studera eller göra affärer. För Georgiens del så har turismen fått sig en rejäl knäck. Turismen utgjorde 4,5% av BNP och det kan det ta åratal att få igång turismen igen, för att inte tala om problem med att locka till sig utländska investerare, av vilka många faktiskt varit ryssar.

Krigslagarna i Georgien avskaffas idag och nu gäller bara undantagstillstånd i områden som ockuperas av ryska styrkor, d v s Sydossetien, Abchasien och i områden med militära posteringar i de facto Georgien.

Nicaragua har erkänt utbrytarrepublikerna Sydossetien och Abchasien som självständiga stater. Det kommer inte att ses med blida ögon av vare sig Georgien, USA eller EU.

Dagens Nyheter

Sveriges Radio

YLE

New York Times

Reuters

Business Week

Jerusalem Post

Reuters

Göteborgsposten

Helsingborgs Dagblad

Civil Georgia

Civil Georgia


1 Sep, 2008

EU ger lamt stöd åt Georgien

Skrivet av georgien 21:02 | Permalink Permalink | Comments kommentarer (1) | Trackback Trackbacks (0) | Politik

EU-toppmötet idag resulterade i ett lamt stöd för Georgien. Man enades kring att Ryssland bör uppfylla kraven i eldupphöravtalet och att båda parter drar sig tillbaka till de positioner de hade innan den 7 augusti. Man är också överens om att bidra till återuppbyggnaden av Georgien samt att sända internationella observatörer. EU-rådet fördömer dock skarpt Rysslands erkännande av Sydossetien och Abchasien samt för att Ryssland har använt oproportionerligt stort våld i Georgien, fast inga sanktioner mot Ryssland kommer att införas. Toppmötet resulterade endast i frysning av en förhandlingsrunda om partnerskap mellan Ryssland och EU. Denna åtgärd kan redan vara överspelad då Ryssland aviserade ett tillbakadragande omedelbart efter toppmötets avslutande.

Det är så här lyckade förhandlingar går till! Hade EU valt en hårdare linje med sanktioner hade motsanktioner införts och då hade konflikten mellan Ryssland och Georgien fortsatt med oförminskad styrka. Nu har man istället sänkt temperaturen rejält och Georgien kan så sakteliga börja ställas på fötter igen.

Vi glädjer oss även åt den utlovade uppmjukningen av visumregler för georgier, något som vi strävat efter länge.

Vi är också ganska övertygade om att väst kommer att söka nya vägar för att säkra oljetillförseln från Kaspiska havet. Detta kan då komma att lägga sordi på den redan konkursmässiga ekonomin för Georgien. Dessutom kommer många drabbade georgier snart att ställa krav på ersättning för det som gått förlorat i kriget. Vad som då händer återstår att se.

Intressanta länkar:

Hufvudstadsbladet

YLE

Dagens Nyheter

Sveriges Radio

Riksdagen

Regeringen

Reuters

Reuters

Deutsche Welle

Frankrikes ordförandeskap i EU